Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
Τρόπος χρήσης της συσκευής TWISTHALER

1. Ανοίγετε

ξεβιδώνετε το καπάκι της συσκευής και αυτή είναι ήδη έτοιμη για εισπνοή

2. Εισπνέετε

γρήγορα και βαθειά

3. Κλείνετε

καλά τη συσκευή. (Μπορείτε να δείτε πόσες δόσεις έχουν απομείνει στο ευδιάκριτο παράθυρο. Όταν αδειάσει η συσκευή, κλειδώνει αυτόματα για να είστε σίγουροι ότι δεν θα εισπνεύσετε από άδεια συσκευή)


Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Φωτογραφίες
φωτο1
φωτο1
φωτο3