Τετάρτη 24 Απριλίου 2024
Τρόπος χρήσης της συσκευής ELPENHALER

1. Ανοίξτε τον αποθηκευτικό χώρο και πάρτε μια ταινία μιας δόσης (εικ.1).

 

2. Ανοίξτε το στόμιο και στερεώστε την ταινία στην επιφάνεια τοποθέτησης της (εικ.2).

 

3. Κλείστε το στόμιο, τραβήξτε απαλά το άκρο της ταινίας που προεξέχει μέχρι να αποκολληθεί και εισπνέυστε (εικ.3)

 

εικ.1           εικ.2            εικ.3

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις


Φωτογραφίες
φωτο1
φωτο2
φωτο3