Τρίτη 21 Μαίου 2024
Αφαίρεση δοντιού με το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο

Περιγράφεται η περίπτωση εισρόφησης δοντιού μετά από επείγουσα διασωλήνωση και η αφαίρεσή του με το εύκαμπτο βρογχοσκόπιο

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις