Παρασκευή 02 Ιουνίου 2023
Πιστοποίησης Πνευμονολογικών Κλινικών για αντιμετώπιση του καρκίνου πνεύμονα

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας πιστοποίησης των Πνευμονολογικών Κλινικών για την αντιμετώπιση ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα. Η διαδικασία είναι προαιρετική και περιλαμβάνει αρχικά τη συμπλήρωση της αίτησης. (www.hts.org.gr) Αποστείλατε τη συμπληρωμένη αίτηση και τα βιογραφικά σας σημειώματα (διευκρινίσεις στην αίτηση) στην γραμματεία της Πνευμονολογικής  Εταιρείας  μέσω Email: htsinfo@otenet.gr,  ή Fax: 210 7487723 με την ένδειξη "Πιστοποίηση Πνευμονολογικών Κλινικών για την Αντιμετώπιση Ασθενών με Καρκίνο του Πνεύμονα " έως τις  30/05/2010.

Θα ακολουθήσει επίσκεψη της Επιτροπής που έχει συσταθεί από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της κλινικής.

Αναζήτηση
Αρθρα
Αρθρογράφοι
Ερωτήσεις - Απαντήσεις